سامانه مانیتورینگ کوشا ( سامکو )

Acuvim II Series Applications

 

با نصب سامانه اندازه گیری و مانیتورینگ آنلاین ( سامکو ) امکان مانیتورینگ آنلاین ، ثبت اطلاعات مصرف و گزارشگیری بیش از 70 پارامتر شبکه برق در فیدرهای اصلی و فرعی امکان پذیر میگردد . سامانه سامکو این فرصت را برای بهره بردار میسر میسازد که در تمام طول سال امکان ممیزی انرژی ، صدور قبوض برق دوره ای ، مشاهده مصارف روزانه ، گزارش گیری از پارامترهای شبکه برق به صورت اینترنتی یا شبکه درون سازمانی ( اینترانت ) را داشته باشد . با توجه به اطلاعات و نمودارهای برداشت شده توسط سامانه اندازه گیری و مانیتورینگ شبکه برق ، پتانسیل صرفه جویی و کاهش مصرف برق به میزان 10% الی 30% امکان پذیر میگردد .

برخی از قابلیت های سیستم مانیتورینگ برق کوشا ( سامکو )

 

  • فیلم مانیتورینگ آنلاین

  • مانیتورینگ آنلاین با قابلیت ترسیم شبکه تک خطی قدرت

    ۰۰۱
  • ثبت پارامترهای ولتاژ ، جریان ، توان ، انرژی و کیفیت توان

    ۰۰۲
  • گزارشگیری و چاپ اطلاعات

    ۰۰۳