مهتابی T8 LED

مهتابی 60 سانتیمتری 9 وات LED

 

کد محصول
توان مصرفی
کاربری
اندازه
شار نوری چراغ
راندمان
ضریب توان
ضنانت
Product Code
(Power (Watt
Application
size
Luminous Flux
Efficincy
power factorWarranty
KFJ-TU- 9
9 وات
روشنایی داخلی
60 سانتی متر
980 لومن
90-120-لومن/وات
0.97
24 ماه

مهتابی 120 سانتیمتری 18 وات LED

 

کد محصول
توان مصرفی
کاربری
اندازه
شار نوری چراغ
راندمان
ضریب توان
ضنانت
Product Code
(Power (Watt
Application
size
Luminous Flux
Efficincy
power factorWarranty
KFJ-TU- 18
18 وات
روشنایی داخلی
120 سانتی متر
1980 لومن
100-130 لومن/وات
0.97
24 ماه

مهتابی 150 سانتیمتری 24 وات LED

 

کد محصول
توان مصرفی
کاربری
اندازه
شار نوری چراغ
راندمان
ضریب توان
ضنانت
Product Code
(Power (Watt
Application
size
Luminous Flux
Efficincy
power factorWarranty
KFJ-TU- 24
24 وات
روشنایی داخلی
150 سانتی متر
2450 لومن
100-130 لومن/وات
0.97
24 ماه