ممیزی و اصلاح مصرف برق

ممیزی انرژی ، اولین قدم جهت شناسایی چالش های مصرف برق

مدیریت وبهینه سازی ساختمانهای اداری و تجاری


 

 

ممیزی انرژی در ساختمان به کاربری آن بستگی دارد. از این گذشته، در ممیزی انرژی ساختمان دو رویکرد بطور همزمان استفاده می شود. در رویکرد اول، انرژی‌بری کل ساختمان مورد بررسی قرار می گیرد و در رویکرد دوم، بخشهای اصلی ساختمان مورد مطالعه و اندازه گیری قرار می‌گیرند. حاصل این فعالیتها، تعیین وضعیت انرژی‌بری آن بخش و شناسایی  فرصتهای صرفه جویی انرژی / هزینه است .

کاهش مصرف مبتنی بر اصلاح سیستم روشنایی


 

 مدیریت مصرف انرژی در بخش روشنایی  شامل دیم کردن، استفاده از نور طبیعی، خاموش و روشن شدن با توجه به حضور فرد ، کنترل زمانی ، اندازه گیری میزان مصرف و پیک سایی، هوشمند سازی و قابلیت تحلیل داده ها می باشد. به طور خلاصه می توان گفت: هدف از تمام روشهای مدیریتی اعمال شده آن است که بهترین منبع نوری دردسترس، تنها در زمان مناسب، به اندازه مورد نیاز و بر مکان مورد نیاز تابیده شود.با استفاده از راهکاری نوین مدیریت روشنایی ، امکان کاهش توان در بخش روشنایی تا 80% امکان پذیر میباشد . دستیابی به بیشترین مقدار توان با کمترین هزینه از مهم ترین اهداف بهینه سازی میباشد .

مدیریت مصرف برق سیستم های آبرسانی و پمپاژ


 

 ممیز انرژی مطالعه ‎ یا پیمایشی سیستماتیک برای تعیین چگونگی مصرف انرژی در یک واحد کشاورزی است که فرصتهای صرفه جویی انرژی را مشخص می ‎کند. ممیزی انرژی با بهره ‎گیری از روشهای مناسب ممیزی و تجهیزات مورد نیاز قادر است که اطلاعات ضروری مربوط به چگونگی، کیفیت و کمیت مصرف انرژی را در اختیار مدیریت انرژی سازمان قرار دهد . ممیزی انرژی راندمان کلی مصرف و راندمان مصرف انرژی را در سطح فرایندهای واحد مشخص می ‎کند. مدیر انرژی نیز با بهره ‎گیری از اطلاعات مصرف انرژی در گذشته ، هدفهای مصرف را در آینده واحد تعیین می ‎کند.