طراحی سیستم خورشیدی ON Grid & OFF Grid

سیستم خورشیدی متصل به شبکه برق ON Grid


با هدفمند شدن یارانه های انرژی ، بهای مصرف برق به شکل چشمگیری افزایش یافته است . یکی از دغدغه های مدیران ساختمانهای مسکونی و تجاری کاهش بهای برق مصرفی میباشد . برای رسیدن به این هدف نیاز به برنامه ریزی و سرمایه گذاری مطمئن و هدفمند می باشد . یکی از روشهای پیشنهادی جهت کاهش مصرف برق ، استفاده از پنلهای خورشیدی به صورت متصل به شبکه برق سراسری میباشد . در این سیستم متناسب با مقدار توان مصرف روزانه و فضای در دسترس ، بر روی پشت بام ساختمانها ، پنلهای خورشیدی نصب میگردد . برق تولید شده پنل ها توسط یک مبدل DC به AC تبدیل شده و از طریق یک تابلو برق به سیستم برق روشنایی مشاع ساختمان متصل و تزریق میگردد . این سیستم بی نیاز از باتری میباشد

دانلود کاتالوگ و فرم ON Grid


دانلود  فرم  ON Grid


دانلود کاتالوگ  ON Grid


Download

Download

سیستم خورشیدی منفصل از شبکه برق OFF Grid


طراحي سيستم‌هاي منفصل از شبكه به گونه‌اي است كه مستقل از شبكه برق سراسري عمل نموده و غالباً جهت توليد بار الكتريكي DC و يا AC طراحي مي‌شوند. به منظور توليد برق توسط سيستم‌هاي منفصل از شبكه،می توان ازتوربين‌هاي بادي، ژنراتورها و يا از شبكه برق سراسري به عنوان نيروي كمكي استفاده نمود،‌به اين گونه سيستم‌ها، هيبريد فتوولتائيك گويند. در سيستم‌هاي منفصل از شبكه به منظور ذخيره انرژي و بكارگيري آن در هنگام شب و يا مواردي كه نور خورشيد به اندازه كافي وجود ندارد از باتري استفاده مي‌گردد .

دانلود کاتالوگ و فرم OFF Grid


دانلود  فرم  OFF Grid


دانلود  کاتالوگ  OFF Grid


Download

Download