تصاویر نرم افزار مانیتورینگ کوشا

ممیزی و بهینه سازی مصرف برق در ساختمانهای اداری و تجاری ، مجتمع های صنعتی و بخش های مختلف صنعت بر اساس تحلیل آمار و اطلاعات مصرف انجام می پذیرد . داشتن آمار دقیق از مقدار و میزان مصرف به کارشناسان و مشاوران انرژی ، این کمک را می کند تا بتوانند تصمیمات دقیق تری اتخاذ نمایند . با نصب سامانه اندازه گیری و مانیتورینگ کوشا ( سامکو ) امکان مانیتورینگ آنلاین ، ثبت اطلاعات مصرف و گزارشگیری بیش از 70 پارامتر شبکه برق در فیدرهای اصلی و فرعی امکان پذیر میگردد . سامانه سامکو این فرصت را برای بهره بردار میسر میسازد که در تمام طول سال امکان ممیزی انرژی ، صدور قبوض برق دوره ای ، مشاهده مصارف روزانه ، گزارش گیری از پارامترهای شبکه برق به صورت اینترنتی یا شبکه درون سازمانی ( اینترانت ) را داشته باشد . با توجه به اطلاعات و نمودارهای برداشت شده توسط سامانه اندازه گیری و مانیتورینگ شبکه برق ، پتانسیل صرفه جویی و کاهش مصرف برق به عمل می آید .

تصاویر نرم افزار مانیتورینگ آنلاین ( سامکو )


گراف لحظه ای ولتاژ سه فاز

گراف لحظه ای ولتاژ سه فاز

گراف لحظه ای جریان سه فاز

گراف لحظه ای جریان سه فاز

نمایش آنلاین ولتاژ سه فاز ( خط و فاز )

نمایش آنلاین ولتاژ سه فاز ( خط و فاز )

نمایش آنلاین ولتاژ سه فاز ( خط و فاز )

نمایش آنلاین ولتاژ سه فاز ( خط و فاز )