اخبار پروژهها

# نصب و راه اندازی برجهای روشنایی LED و تعویض تابلو برق اصلی فرآورش شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به پایان رسید#    # قرارداد مشاره ، طراحی و نظارت سامانه اندازه گیری و مانیتورینگ انرژی پتروشیمی امام خمینی ماهشهر منعقد گردید#    #راه اندازی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه مسجدسلیمان به شرکت کوشا فرآیند جنوب محول شد#    # معرفی دو محصول جدید در بخش سیستم های روشنایی محیط بیرون #

دانلود کاتالوگ:


CCTV Catalog

CCTV Catalog

Lighting Catalog

Lighting Catalog

Solar Power Catalog

UPS Catalog

Monitoring Catalog

شرکت کوشا فرآیند جنوب عهده دار طراحی ، تامین و اجرای سیستم مانیتورینگ تولید و مصرف برق شرکت طرح توسعه نیشکر گردید .

محصولات شرکت کوشا فرآیند جنوب

آخرین اخبار سایت: